Natur- og dyrevernsorganisasjonar reagerer på bandtvang-fritak

Kvart år gir kommunar fleire dispensasjonar frå bandtvangsreglane for hund. No ber dyrevern- og naturorganisasjonar statsforvaltarar landet rundt om å setje ein stoppar for hundesleppa.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours