Ein svært viktig milepæl for Eidesvik AS

Sjøfartsdirektoratet har førebels stadfesta at eit ammoniakkdrivstoffsystem til det Eidesvik-eigde plattformforsyningsskipet Viking Energy let seg gjennomføre.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours