Lovutvalg vil hindre negativ sosial kontroll i trossamfunn

Et lovutvalg foreslår å gjøre straffeloven mer tydelig for å beskytte barn og unge. En rekke forslag skal skjerpe, tydeliggjøre og utvide det norske lovverket. Daglig leder i Hjelpekilden, Hilde Langvann, mener rapporten kan gi håp til dem som henvender seg til organisasjonen med historier om negativ sosial kontroll i trossamfunn. – Dette betyr at […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours