Strømproblemer på Svalbard

Svalbard opplever for tiden store problemer med dieselmotorene som skaffer byen strøm. Situasjonen drøftes av beredskapsrådet. Problemer med motorene i dieselkraftverkene på Svalbard har ført til at hovedkraftverket i Longyearbyen har blitt satt ut av spill. Sysselmesteren på Svalbard bekrefter til Svalbardposten at han ved to anledninger har innkalt beredskapsrådet for å drøfte situasjonen. – […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours