Britene får ny statsminister

Britenes kommende statsminister blir av mange sett på som kjedelig, men Keir Starmer har på tross av dette ledet Labour til en historisk valgseier. Kritikere, ikke minst blant sosialdemokrater på venstresida i Storbritannia, mener Keir Starmer har manøvrert partiet for langt til høyre. Andre påpeker at han tross alt står til venstre for tidligere Labour-leder […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours