Mer KI gir færre stillinger og nye krav til kompetanse blant de ansatte

Vil innføringen av kunstig intelligens (KI) føre til flere eller færre stillinger innen IT i Norge? Vi tror at antallet avtar.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours