Økt barnedødelighet etter valget i India?

Fremgang i India blir ofte vurdert ut fra hvor høy den økonomiske veksten er. En vel så viktig indikasjon på sosial fremgang er redusert barnedødelighet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours