Styrker innsatsen mot kriminelle nettverk

Politiet i Nordland får 8,2 nye millioner i revidert nasjonalbudsjett for å styrke innsatsen mot kriminelle nettverk i år. Satsingen videreføres varig med 16,1 millioner i budsjettet for 2025.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours