26 natur- og friluftsprosjekt får vindkraftkompensasjon

Miljødirektoratet har gitt 18,3 millionar kroner i støtte fordelt på 26 prosjekt som er retta mot natur og friluftsliv i område med vindkraftutbygging.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours