Katalansk alterfront (1200-tallet).

Ukjente katalanske kunstnere, midten av 1200-tallet. Tempera på tre, 107 x 177 cm, Museu Nacional d’Art de Catalunya. Denne alterfronten sto opprinnelig i kirken Santa Maria d’Avià i Berguedà. Motivene er i sin helhet hentet fra evangeliene, spesielt etter Lukas. Sentralt finner vi en tronende Madonna med Jesusbarnet, øverst til venstre Bebudelsen og Visitasjonen, øverst […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours