Ny slankemedisin har vist seg langt mer effektiv enn Ozempic

Det nyutviklede legemiddelet Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt som slankemedisin enn Ozempic, viser en ny studie. Danske Novo Nordic har hatt stor suksess med Ozempic de siste årene, men nå har de fått en amerikansk konkurrent. Legemiddelfirmaet Eli Lillys nyutviklede legemiddel Mounjaro viser seg å være langt mer effektivt for dem som […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours