Fikk pålegg om å forsterke dam – dette blir konsekvensene

For å oppfylle kravene i damsikkerhetsforskriften har NVE pålagt Svorka å forsterke dammen på Englivatnet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours