Ikke mer ville vesten: Vi rydder opp

Drosje er en viktig del av det samlede transporttilbudet i Norge, men vi skal ha en drosjenæring med ryddige arbeidsforhold, hvit økonomi, sikkerhet for både passasjerer og sjåfører og etterlevelse av regelverket.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours