Leier ut jord gratis til nytt tilrettelagt tilbud

Eskil Skarstad har søkt Bindal kommune om å leie Doktorjordet på Terråk for å etablere et nytt tilbud i kommunen.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours