Ren energi-pakken må gjennomføres i Norge. Raskt.

Norge har ikke råd til å bli stående på sidelinjen mens EUs grønne tog ruller videre. Regjeringens manglende avklaring om innføringen av Ren-energi-pakken skaper usikkerhet og setter norsk næringsliv i en vanskelig situasjon.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours