Staten tapte høyesterettssak, norske skatteregler overkjørt

Hensynet til å sikre det norske skatteregimet og hindre skatteunndragelse er ikke nok til å forsvare at Skatteetaten opererer etter norske lovtekster. Høyesterett krever at Skatteetaten følger EØS-reglene i stedet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours