Henter 30 mill. – sikter mot børsnotering

Kameo økte lånevolumet til 1,4 milliarder kroner og henter penger for å vokse videre. Gründeren ser opptil 40 prosent avkastning på egenkapitalen.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours