Malaysia: Prinsipiell høyeste­retts­dom opp­hever sharialover

Malaysias øverste dom­stol har erklært mer enn et dusin islamske lover i del­staten Kelantan, som grunnlovs­stridige. Avgjørelsen er skjell­settende og kan få konsekvenser for sharia­lover i andre deler av det over­veiende muslimske landet.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours