Betalingssystemene er robuste

Hvis strømmen blir borte lenge, har samfunnet større problemer enn betalinger. Vi har gode reserveløsninger og god kriseberedskap.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours