Foreslår godtgjørelse og lønn for støttekontakter på stedet hvil

Dagens økonomiske situasjon åpner ikke for en økning av utgiftsdekning eller lønn til støttekontakter i Brønnøy kommune, mener kommunedirektøren.

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours