Trump har vært i møte med amerikansk kriminalomsorg

USAs tidligere president Donald Trump har fullført et lovpålagt intervju med en tilsynsfører fra kriminalomsorgen i delstaten New York etter hysjpengedommen. Møtet varte i underkant av 30 minutter og fant sted mandag. Det dreide seg om rutinepregede og begivenhetsløse spørsmål og svar, sier en person med kjennskap til saken til nyhetsbyrået AP. Slike møter med […]

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours