Zaniar Matapour fikk lovens strengeste straff – 30 år

Zaniar Matapour er ansett tilregnelig og dømt til 30 års forvaring, med en minstetid på 20 år, for terroren 25. juni 2022. 

Matapour er dermed den første som dømmes etter straffeskjerpelsen som kom etter 22. juli. 

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours